Төр Хувийн хэвшлийн түншлэл гагнуурын төслийн хүрээнд

2022-08-15 15:53:12

Герман-Монголын МСҮТөвийн багш нар, Хасу-Мегаватт ХХК-ний туршлагатай өндөр зэрэглэлийн гагнуурчид, Төр Хувийн хэвшлийн түншлэл гагнуурын төслийн хүрээнд Олон Улсад багшлах, ажиллах эрх авах 7×7 хоногийн онол дадлагын сургалт гагнуурын 3 төрлөөр (111/SMAW; 135/GMAW; 136/FCAW; 141/GTAW) амжилттай хичээллэж олон улсын сертификат 14 багш авлаа. 10 багш нь ХБНГУлсын гагнуурын сургалт судалгааны төв болон үйлдвэрийн газруудын гагнуурын сургалтын үйл ажиллагаа материаллаг баазтай нь танилцаж туршлага судлах юм. Сургалт 8-р сарын эхээр.