2015-2016 оны оюутны дотуур байрны барилгын ажил эхэллээ.

2016-04-14 13:46:59

2015-2016 оны хичээлийн жилд 300 оюутны дотуур байр ашиглалтанд орно. Барилгын ажил 3 сараас эхэллээ.