Giz-ийн төслийн сургалт эхэллээ.

2016-11-29 19:31:12

2016 оны 11 сарын 28-ны өдрөөс эхлэн "Giz" Германы олон улсын хамтын нийгэмлэгийн төслөөр нийт хөдөө орон нутгийн 11 багш нарт

АРГОН гагнуурын сургалтыг 14 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж эхэллээ. Сургагч багш Б.Алдарцогт