ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ ГАГНУУРЫН МЭРГЭЖЛЭЭР ОЛОН УЛСАД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

2020-03-25 16:55:21