2017-2018

Герман Монголын МСҮТ-төв, GIZ-ийн төсөлтэй хамтран 5 жилийн ойн нэрэмжит багш нарын гагнуурын ур чадварын уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээнд хот хөдөөгийн нийлсэн 14 сургуулийн 20 багш оролцлоо. Багш нар маань цахилгаан гагнуур, хагас автомат гагнуур, аргон гагнуур гэсэн 3 төрлөөр ур чадвараа сорилоо. 

https://www.facebook.com/100008369465281/videos/1986202141668749/

https://www.facebook.com/100008369465281/videos/1986202175002079/