2015-2016 оны төгсөгчид

Герман Монгол МСҮТ -ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилд нийт - 42 оюутан суралцаж төгслөө.

Үүнд: 

1. Гагнуурын анги - 29 оюутан суралцагчидтай

2. Барилгын цахилгаанчин - 9 оюутан суралцагчидтай

3. Токарь фрезерийн анги - 4 оюутан суралцагчидтай тус тус суралцаж төгслөө. 

Гагнуурын - А анги 

Гагнуурын - Б анги 

 

Барилгын цахилгаанчин 

 

Токарь фрезер