2016-2017 он

        

 

Хамтын ажиллагаа-түншлэл, Багш хөгжил 2016-2017 оны хөтөлбөрт тусгасны дагуу

Төв аймгийн Эрдэнэ МСҮТ-ийн багш нартай туршлага солилцох анхны үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Багш хөгжил хөтөлбөрөөр Эрдэнэ МСҮТ-ийн гагнуурын багш Л.Баасандамба багшийн нээлттэй хичээлд бүх багш нар хичээлд сууж туршлага судаллаа.

Нийтэлсэн: Сургалтын албаны менежер Л.Сарангэрэл 2016.11.11